Handbjerghus 2 196

Generalforsamling

Handbjerghus Efterskole afholder generalforsamling d.30/9-2021 kl 19:00 i skolens foredragssal.

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forstanderens beretning
  4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
  5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer af skolekredsen
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af suppleant
  8. Eventuelt