INKLUSION

For nogle betyder et efterskoleår at finde sig selv, men for alle betyder det nye oplevelser, venskaber og minder for livet. Handbjerghus Efterskole tilbyder unikke valgfag, og en god og nærværende undervisning, der gør dig parat til tiden efter efterskoleåret.

Vi er en lille efterskole, med et stort sammenhold.

Inklusionstilbud og særlige tiltag

Handbjerghus Efterskole er en lille efterskole, hvor vi lægger stor vægt på trivsel, tryghed og samarbejde. Vi tager os tid til at møde hver enkelt elev med nysgerrighed, nærvær og respekt. Med udgangspunkt i elevens egen individuelle historier starter de på en frisk hos os. Sammen skaber vi nye historier og fortællinger. Vi arbejder bevidst med at genskabe elevens lyst til læring og giver dem tro på fremtiden. Vi fokuserer på elevens styrker og stiller krav; personligt, fagligt og socialt.

Vi arbejder med udgangspunkt i at inkludere unge uanset eventuelle udfordringer og vanskeligheder. For os betyder inkludering, at alle skal have lige muligheder for at blive en del at fællesskabet og for at være aktive deltagere i både undervisning og samvær.

På Handbjerghus Efterskole betyder inklusion helt konkret:

  1. Alle ansatte er involveret i samværet med eleverne på skolen. Og der er fokus på at skabe tætte relationer mellem personale og elever.
  2. Vi sammensætter eleverne og tilrettelægger undervisningen, så den enkelte elevs faglige såvel som sociale behov er i centrum.
  3. Eleverne tager ansvar for trivslen på skolen gennem elevrådet som bl.a. tager hånd om nye elever, holder øje med, om nogen har det svært og herigennem tager et medansvar for, at elevgruppen fungerer.

Derudover er der forskellige tiltag, der kan bringes i spil omkring den enkelte elev. Det kunne f.eks. være:

  1. Støtte i mindre grupper med udgangspunkt i den enkeltes faglige vanskeligheder
  2. Individuelle aftaler og handleplaner omkring den enkelte elevs udfordringer f.eks. hjælp til struktur og overblik.
  3. Individuel coaching
  4. Støtte og opmuntring til at indgå i sociale sammenhænge
  5. Koncentrationshjælpemidler i undervisningssituationer
  6. Forældrebetalt terapi ved nogle at skolens terapeutiske samarbejdspartnere