Handbjerghus 2 196

Generalforsamling

Handbjerghus Efterskole afholder generalforsamling onsdag d. 26. oktober 2022 kl 18:30 i skolens foredragssal.

Dagsorden:


1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer af skolekredsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    Bestyrelsesmedlemmer på valg:
    Inge Rost (modtager genvalg)
    Jesper Blach Rost (modtager genvalg)
7. Eventuelt
Kun medlemmer af skolekredsen kan stille op til bestyrelsesposter og har stemmeret på generalforsamlingen. Der er mulighed for at tegne eller forny sit medlemskab af skolekredsen i forbindelse med generalforsamlingen ved at indbetale kontingent på kr. 100,- enten kontant ved fremmøde eller via mobilpay til skolekredsen på 341665.